O mnie

Dr hab. n med. Beata Jurecka-Lubieniecka

Docent w Zakładzie Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej
Instytutu Onkologii w Gliwicach

O mnie w skrócie:

 • 26 lat działalności naukowej:
  • zdobywanie stopni naukowych:
   • doktor nauk medycznych 1992 r.
   • doktor habilitowany nauk medycznych 2015 r.
   • 42 publikacje w recenzowanych anglo- i polskojęzycznych czasopismach naukowych
   • współautorstwo w 5 naukowych medycznych wydawnictwach książkowych
   • 20 wystąpień jako pierwszy autor na zjazdach zagranicznych i krajowych
 • 35 lat praktyki lekarskiej - od asystenta w szpitalu powiatowym poprzez Klinikę Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Katowicach do stanowiska docenta, Kierownika Oddziału w Zakładzie Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej Instytutu Onkologii w Gliwicach
 • ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych:
  • kolejne specjalizacje:
   • specjalisty chorób wewnętrznych I stopnia
   • specjalisty chorób wewnętrznych II stopnia 1995 r.
   • specjalisty endokrynologa 1998 r.
   • specjalisty medycyny nuklearnej 2003 r.
   • coroczne uczestnictwo w międzynarodowych i krajowych kongresach i zjazdach naukowych (współautorstwo w wynikach badań naukowych prezentowanych na 95 kongresach i zjazdach od 1999 r.)
 • Działalność dydaktyczna:
  • wykłady dla studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
  • wykłady na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy internistów, ginekologów i chirurgów
  • prowadzenie i egzaminowanie lekarzy do specjalizacji endokrynologia

zobacz więcej